Designing Your Road to Perfection

Scandform er et polsk-dansk ingeniørfirma som tilbyr et bredt sortiment av ingeniørtjenester for plastindustri. Vi er konsentrert om våre kunders suksesser og kontinuerlig utvikling av både vår egen og kundens teknologi. Derfor hjelper vi våre kunder å holde seg på sporet når det gjelder best mulig utvikling. Derfor har våre kunder bedre greie på sin økonomi og får samtidig Scandforms hjelp til å redusere produksjonsomkostninger.

Vi hjelper våre kunder ved å tilby dem komplette løsninger innen utvikling av nye produkter, design av plastemne, design av verktøy, verktøyfremstilling og plastproduksjon.