Designing Your Road to Perfection

Scandform jest polsko-duńską firmą inżynierską, specjalizującą się w dostarczaniu swoim klientom szerokiego wachlarza usług związanych z branżą przetwórstwa tworzyw sztucznych. Skupiamy się na tworzeniu warunków i generowaniu sukcesu naszych klientów nieustannie udoskonalając nasze własne oraz ich procesy i technologie, tak aby pomóc obrać naszym klientom optymalną drogę do realizacji postawionych celów przy jednoczesnych korzyściach płynących z naszych autorskich rozwiązań optymalizujących koszty.

Zajmujemy się rozwojem nowych produktów, projektowaniem detali z tworzyw sztucznych i form wtryskowych, a także ich wykonywaniem i wtryskiwaniem detali. Ponadto organizujemy profesjonalne szkolenia dla inżynierów z zakresu projektowania detali i form wtryskowych.